Novice

Kranjska stena v Klemenčevem

10 Oktober, 2015

Kranjska stena v Klemenčevem

Pritok Bistričice je v vasi Klemenčevo urejen z edinstvenim primerom tradicionalne tehnike urejanja vodotokov s slovenskim geografskim poreklom – kranjsko steno. Z novo pridobitvijo bodo bregovi pritoka ustrezno zaščiteni pred erozijskim delovanjem. Takšna ureditev je skladna tudi s smernicami trajnostnega razvoja, saj upošteva značilnosti lokalnega okolja, ne posega v vodni habitat, ga celo bogati in ne zahteva visokih stroškov vzdrževanja.

Več...

Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica

06 Marec, 2015

Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica
Hidrotehnik je na podlagi uspešne prijave na javno naročilo občine Škofljica zvedel projekt "Protipoplavna ureditev ob brežinah Škofeljščice", v sklopu izgradnje doma starejših občanov Škofljica. Občina Škofljica se je namreč v letu 2014 odločila, da pristopi k celoviti rešitvi, ki bi zagotavljala poplavno varnost v primeru pojava 100-letnih vod na celotnem odseku Škofeljščice skozi Škofljico. Osnovni element izvedene rešitve je suhi zadrževalnik z zaporničnim objektom. Z zapornicami je možno zelo natančno regulirati pretok vode in s tem optimalno izkoristiti razpoložljivi zadrževalni volumen. Umestitev nasipa zadrževalnika v prostor pa je pogojevala predvsem možnost posega na zasebna zemljišča.

Več...

Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

18 Junij, 2014

Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014
V sklopu mednarodne pomoči Bosni in Hercegovini je med 28.05. in 14.06. v Sarajevu, kot del mednarodne skupine za oceno posledic in pripravo poročila za sanacije razmer po katastrofalnih poplavah 2014 (poročilo "PDNA" - "Post-Dissaster-Needs-Assessment"), aktivno deloval naš sodelavec Jože Papež, pripadnik Civilne Zaščite. V mednarodni skupini, ki so jo kot strokovno pomoč poslali EU, Združeni narodi in Svetovna banka, je sodeloval kot strokovnjak za varstvo pred poplavami, hudourniki in erozijo. Strokovnjaka je Slovenija nominirala prek Mehanizma civilne zaščite EU na zaprosilo Bosne in Hercegovine. Med številnimi prijavljenimi je bil izbran skupaj s tremi strokovnjaki iz Velike Britanije. Tudi po preteku misije Hidrotehnik izvaja dodatno strokovno pomoč na področju varstva pred hudourniki in erozijo.

Več...

Hidrotehnik obnovil hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu

17 April, 2014

Hidrotehnik obnovil hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu
V začetku 2014 je Hidrotehnik v okviru izvajanja gospodarske službe urejanja voda obnovil ustalitveno hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu, s čimer se vzdržuje funkcionalnost sistema hudourniških ureditev. Dotrajan betonski objekt, zgrajen v času Kraljevine Jugoslavije med leti 1925 do 1938, je bil saniran s strojno predzidavo iz kamna v betonu in delno nadvišan.

Več...

Strani