Projekti v izvajanju

 • HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE STRŽEN

  01 September, 2017

  HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE STRŽEN

  HIDROTEHNIK kot partner sodeluje v projektu LIFE STRŽEN – "Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo dela struge Stržena". Osrednji cilj projekta, ki poteka pod projektnim vodstvom Notranjskega regijskega parka, je obnova dela struge Stržena na Cerkniškem jezeru, kar bo imelo pozitivne učinke na vodno dinamiko presihajočega jezera ter rastlinske in živalske združbe. Ostali partnerji so: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije.

  Več...

 • HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE ViVaCCAdapt

  21 Julij, 2016

  HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE ViVaCCAdapt

  HIDROTEHNIK kot partner sodeluje v projektu LIFE ViVaCCAdapt – prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini. Projekt, ki bo trajal pet let, se začenja v mesecu juliju 2016. Vodilni prijavitelj in koordinator projekta je Razvojna Agencija ROD Ajdovščina, ostali sodelujoči partnerji so: Občina Ajdovščina, BO-MO d.o.o., Inštitut za vode Republike Slovenije in Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta.

  Več...

 • Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

  18 Junij, 2014

  Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014
  V sklopu mednarodne pomoči Bosni in Hercegovini je med 28.05. in 14.06. v Sarajevu, kot del mednarodne skupine za oceno posledic in pripravo poročila za sanacije razmer po katastrofalnih poplavah 2014 (poročilo "PDNA" - "Post-Dissaster-Needs-Assessment"), aktivno deloval naš sodelavec Jože Papež, pripadnik Civilne Zaščite. V mednarodni skupini, ki so jo kot strokovno pomoč poslali EU, Združeni narodi in Svetovna banka, je sodeloval kot strokovnjak za varstvo pred poplavami, hudourniki in erozijo. Strokovnjaka je Slovenija nominirala prek Mehanizma civilne zaščite EU na zaprosilo Bosne in Hercegovine. Med številnimi prijavljenimi je bil izbran skupaj s tremi strokovnjaki iz Velike Britanije. Tudi po preteku misije Hidrotehnik izvaja dodatno strokovno pomoč na področju varstva pred hudourniki in erozijo.

  Več...

Zadnji izvedeni projekti

 • Sanacija treh hudournikov v Suhadolu in Zidanem mostu

  08 September, 2017

  Sanacija treh hudournikov v Suhadolu in Zidanem mostu

  HIDROTEHNIK je v letu 2017 s sanacijskimi in ureditvenimi deli zmanjšal ogroženost pred hudournikom Suhadolski graben, hudournikom pri Zidanem mostu 1 in pred hudournikom Cestnikov graben na območju Suhadola in Zidanega mosta. V vodni ujmi 2016 so vsi hudourniki s plavinami zasuli spodnje odseke in prepuste na prometnicah; največ težav pa je povzročil hudournik pri Zidanem mostu 1, ki je ogrozil dve stanovansjki hiši, uničil MHE in prekinil promet na državni cesti in železnici.

  Več...

 • Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

  07 April, 2017

  Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

  HIDROTEHNIK je v začetku leta 2017 izvedel serijo ozaveščevalnih dogodkov »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«. Dogodki (6x) za osnovne šole in za občane (6x) so potekali v sklopu projekta FRISCO1, strateškega projekta, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Več na spletni strani projekta Frisco 1.

  Več...

 • Hidrotehnik uredil obalni pas na Forničah v Piranu

  11 Julij, 2016

  Hidrotehnik uredil obalni pas na Forničah v Piranu

  Družba Hidrotehnik, d.d., je bila na podlagi javnega naročila občine Piran izbrana za izvedbo gradbenih del: „Ureditev obalnega pasu na Fornačah“.

  V okviru tega projekta je Občina Piran uredila del obale ob Morski biološki postaji in hkrati celovito uredila in povezala območje med Bernardinom in Piranom. Vrednost del je nekaj manj kot 400.000 €. Dela so potekala med februarjem in junijem 2016.

  Več...

Vodnogospodarska
javna služba

Glavna dejavnost Družbe Hidrotehnik d.d. je izvajanje (koncesija) gospodarske javne službe s področja voda.

Spošno o gospodarski javni službiVloga institucij pri javni službiPostopek prijave – delovanje javne službe v praksi

Hidrološka opozorila

Torek, 16.1.2018 ob 11h

Dodatnega opozorila ni.

Vir: ARSO