Projekti v izvajanju

 • HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

  20 April, 2018

  HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

  V okviru izvajanja javne službe na področju urejanja voda in pod nadzorom Direkcije za vode Republike Slovenije, Hidrotehnik izvaja vzdrževalna dela na pragovih Kamniške Bistrice na območju med Kamnikom in Stranjami. Kamniška Bistrica je na tem odseku urejena z nizom 22 prečnih objektov - pragov, ki umirjajo njen hudourniški značaj, preprečujejo nenadzorovano poglabljanje in bočno erozijo ter vzdržujejo vzdržno, dinamično premeščanje plavin.

  Več...

 • Rekonstrukcijska dela na ljubljanskem cestnem omrežju

  07 Januar, 2018

  Rekonstrukcijska dela na ljubljanskem cestnem omrežju

  Družba Hidrotehnik d.d. je kot partner v konzorciju z družbo KPL d.d. pričela z izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico«. V okviru predmeta javnega naročila se bodo izvedli rekonstrukcijski ukrepi na cestnem omrežju v območju obdelave za zagotavljanje tekočega odvijanja prometa.

  V sklopu projekta je predvidena:

  Več...

 • HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE STRŽEN

  01 September, 2017

  HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE STRŽEN

  HIDROTEHNIK kot partner sodeluje v projektu LIFE STRŽEN – "Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo dela struge Stržena". Osrednji cilj projekta, ki poteka pod projektnim vodstvom Notranjskega regijskega parka, je obnova dela struge Stržena na Cerkniškem jezeru, kar bo imelo pozitivne učinke na vodno dinamiko presihajočega jezera ter rastlinske in živalske združbe. Ostali partnerji so: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije.

  Več...

Zadnji izvedeni projekti

 • Hidrotehnik na Plaži Sava

  01 Junij, 2018

  Hidrotehnik na Plaži Sava

  31.5.2018 je potekala otvoritev plaže na Savi v območju Nature nad Črnuškim mostom, ki jo je sanirala Mestna občina Ljubljana s finančno podporo Ministrstva za okolje in prostor. Hidrotehnik je na sonaravni način saniral brežino in uredil dostop do vode (tudi za intervencijska vozila); kar je omogočilo postavitev ležalnih ploščadi za sončenje in izvedbo ostalih hortikulturnih del in ureditev za prijetno počutje obiskovalcev.

  Več...

 • Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

  05 Februar, 2018

  Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

  Hidrotehnik je v drugi polovici leta 2017 skupaj s podizvajalcem Nivo EKO uredil hudourniško območje hudournika Jepihovec, ki je bilo v ujmi 2016 povsem razdejano. Dela so bila izvedena v okviru izvajanja sanacijskih ukrepov na območju porečja Savinje, financiranega s strani države.

  Več...

 • Sanacija treh hudournikov v Suhadolu in Zidanem mostu

  08 September, 2017

  Sanacija treh hudournikov v Suhadolu in Zidanem mostu

  HIDROTEHNIK je v letu 2017 s sanacijskimi in ureditvenimi deli zmanjšal ogroženost pred hudournikom Suhadolski graben, hudournikom pri Zidanem mostu 1 in pred hudournikom Cestnikov graben na območju Suhadola in Zidanega mosta. V vodni ujmi 2016 so vsi hudourniki s plavinami zasuli spodnje odseke in prepuste na prometnicah; največ težav pa je povzročil hudournik pri Zidanem mostu 1, ki je ogrozil dve stanovansjki hiši, uničil MHE in prekinil promet na državni cesti in železnici.

  Več...

Vodnogospodarska
javna služba

Glavna dejavnost Družbe Hidrotehnik d.d. je izvajanje (koncesija) gospodarske javne službe s področja voda.

Spošno o gospodarski javni službiVloga institucij pri javni službiPostopek prijave – delovanje javne službe v praksi

Hidrološka opozorila

Sreda, 19.9.2018 ob 18h

Dodatnega opozorila ni.

Vir: ARSO