Novice

Hidrotehnik na Plaži Sava

01 Junij, 2018

Hidrotehnik na Plaži Sava

31.5.2018 je potekala otvoritev plaže na Savi v območju Nature nad Črnuškim mostom, ki jo je zasnovala in financirala Mestna občina Ljubljana. Hidrotehnik je na sonaravni način saniral brežino in uredil dostop do vode (tudi za intervencijska vozila); kar je omogočilo postavitev ležalnih ploščadi za sončenje, ki so jih oblikovali v skupini prostoRož, in izvedbo ostalih hortikulturnih del in ureditev za prijetno počutje obiskovalcev.

Več...

HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

20 April, 2018

HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

V okviru izvajanja javne službe na področju urejanja voda in pod nadzorom Direkcije za vode Republike Slovenije, Hidrotehnik izvaja vzdrževalna dela na pragovih Kamniške Bistrice na območju med Kamnikom in Stranjami. Kamniška Bistrica je na tem odseku urejena z nizom 22 prečnih objektov - pragov, ki umirjajo njen hudourniški značaj, preprečujejo nenadzorovano poglabljanje in bočno erozijo ter vzdržujejo vzdržno, dinamično premeščanje plavin.

Več...

Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

05 Februar, 2018

Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

Hidrotehnik je v drugi polovici leta 2017 skupaj s podizvajalcem Nivo EKO uredil hudourniško območje hudournika Jepihovec, ki je bilo v ujmi 2016 povsem razdejano. Dela so bila izvedena v okviru izvajanja sanacijskih ukrepov na območju porečja Savinje, financiranega s strani države.

Več...

Rekonstrukcijska dela na ljubljanskem cestnem omrežju

07 Januar, 2018

Rekonstrukcijska dela na ljubljanskem cestnem omrežju

Družba Hidrotehnik d.d. je kot partner v konzorciju z družbo KPL d.d. pričela z izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico«. V okviru predmeta javnega naročila se bodo izvedli rekonstrukcijski ukrepi na cestnem omrežju v območju obdelave za zagotavljanje tekočega odvijanja prometa.

V sklopu projekta je predvidena:

Več...

Strani