Novice

Projekt ureditve Hlevišarke in Hotenjke skozi Hotedršico

31 Avgust, 2011

Družba HIDROTEHNIK d.d. je dne 25.05.2011 pričela z deli na projektu Ureditve Hlešivarke in Hotenjke skozi Hotedršico. Celotno območje Hotedršice je bilo leta 2010 poplavljeno. Zaradi visoke vode požiralnik ni bil sposoben odvesti vse vode potoka Hlevišarke, zato se je posledično voda nekontrolirano prelivala po naselju in obdelovalnih površinah.

 

Več...

Sanacija jezu HE Sava Brod v Tacnu

18 Avgust, 2011

Sanacija jezu HE Sava Brod v Tacnu

Za naročnika Elektro Ljubljana d.d. družba Hidrotehnik d.d. izvaja sanacijo jezu Hidroelektrarne Sava Brod v Tacnu, v skupni dolžini 284 m.

Obnova se izvaja na lesenem kaštnem jezu, lesenem prelivnem delu ter sanacija in dopolnitev kamnitobetonskega dela preliva, sanacija v konstrukciji lesene kašte ter levi del jezu, ki je v zelo slabem stanju.

Dela so se pričela z izvedbo delovnega platoja - nasipa, ki preusmerja vodo, ki zaliva večji del območja, kjer se dela izvajajo. Z deli bo družba Hidrotehnik d.d. zaključila konec avgusta.

 

Več...

Sanacija brežin srednje Save pri Šentjakobu

18 Avgust, 2011

Sanacija brežin srednje Save pri Šentjakobu

V sklopu državnega programa za odpravo posledic škode poplav na vodni infrastrukturi za leto 2011, družba Hidrotehnik d.d. izvaja večja dela na porečju srednje Save.

Največji objekt v sklopu tega programa predstavlja sanacija leve brežine Save pri Šentjakobu v dolžini 560 m od sotočja s potokom Stokalca.

Cilj izvajanja sanacijskih del je večja zaščita brežine pred bočno erozijo in preprečitev nadaljnjega širjenja zajede, ki se je v preteklih letih močno povečala.

Z deli bo družba Hidrotehnik d.d. zaključila do konca meseca oktobra 2011.

Več...

Strani