Novice

Hidrotehnik pomaga oživiti znameniti Plečnikov stadion za Bežigradom

08 Januar, 2013

Hidrotehnik pomaga oživiti znameniti Plečnikov stadion za Bežigradom

Na Plečnikovem stadionu za Bežigradom je od 4. do 8. januarja 2013 potekalo hokejsko tekmovanje na prostem »Telemach IceFest 2013« (serija treh tekem lige EBEL). Na tekmah se je ekipa Telemacha Olimpije pomerila s klubi VSV iz Beljaka, Medveščak iz Zagreba in KAC iz Celovca.

Hidrotehnik je izvedel čiščenje stadiona in okolice ter pripravo terena za postavitev tribun in montažnega hokejskega igrišča.

 

Več...

Izvajanje aktivnosti za sanacijo zadrževalnika Vogršček

11 December, 2012

Izvajanje aktivnosti za sanacijo zadrževalnika Vogršček

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO) je začelo izvajati aktivnosti za sanacijo zadrževalnika Vogršček. Ta se bo izvajala dvofazno v dveh časovnih obdobjih. V letu 2012 se bodo izvedla pripravljalna dela ter interventno vzdrževalna dela.

Prihodnje leto spomladi se bo pripravila projektna in investicijska dokumentacija za drugo fazo, to je za celovito sanacijo. Po zaključku namakanja v septembru 2013, se bo zadrževalnik ponovno izpraznil nato se bodo nadaljevala sanacijska dela, po zaključeni sanaciji pa bo tako spet možna polna polnitev zadrževalnika.

Več...

Ureditev struge Oševka v naselju Oševek pri Kamniku

03 December, 2012

Ureditev struge Oševka v naselju Oševek pri Kamniku

V okviru pogodbe z občino Kamnik po kateri je predvidena ureditev struge Oševka od hiše št. 15b do 7/c in zamenjava mostne konstrukcije pri objektu Oševek 14, družba Hidrotehnik izvaja prvo fazo ureditve vodotoka.

Na obravnavanem odseku je problematična premajhna pretočnost struge ter plazenje levega travnatega pobočja v strugo. Spodnji most (pri objektu Oševek 14), je bil zaradi premajhne pretočnosti ter dotrajanosti predviden za zamenjavo.
Z izvedbo projektiranih ureditev se bo bistveno zmanjšala poplavna ogroženost naselja Oševek na tem odseku.

Več...

Družba Hidrotehnik se je vključila v izvajanje zimske službe

22 November, 2012

Družba Hidrotehnik se je vključila v izvajanje zimske službe

Družba Hidrotehnik se je vključila v opravljanje storitev zimske službe 2012/2013 na širšem območju Ljubljane na podlagi načrta zimske službe in sicer z vozili, stroji in delavci za strojno in ročno odstranjevanje snega in posipanje s posipnimi materiali proti poledici.

Za ta namen se je Hidrotehnik ustrezno usposobil in opremil z opremo za izvajanje pluženja in posipavanja cest in peščevih površin ter kolesarskih stez v skladu z vsebino Protokola za izvajanje zimske službe.

 

Več...

Strani