Ureditev struge Oševka v naselju Oševek pri Kamniku

03 December, 2012

V okviru pogodbe z občino Kamnik po kateri je predvidena ureditev struge Oševka od hiše št. 15b do 7/c in zamenjava mostne konstrukcije pri objektu Oševek 14, družba Hidrotehnik izvaja prvo fazo ureditve vodotoka.

Na obravnavanem odseku je problematična premajhna pretočnost struge ter plazenje levega travnatega pobočja v strugo. Spodnji most (pri objektu Oševek 14), je bil zaradi premajhne pretočnosti ter dotrajanosti predviden za zamenjavo.
Z izvedbo projektiranih ureditev se bo bistveno zmanjšala poplavna ogroženost naselja Oševek na tem odseku.

 

Ureditev struge Oševka
Ureditev struge Oševka
Ureditev struge Oševka
Ureditev struge Oševka
Ureditev struge Oševka
Ureditev struge Oševka
Ureditev struge Oševka
Ureditev struge Oševka