Objava o pridobitvi več kot četrtine delnic VHLG

06 November, 2015

Na podlagi četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), družba HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, obvešča javnost o prejetem pisnem obvestilu s strani družbe CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, da je slednja dne 23.09.2015 pridobila 45.000 delnic družbe Hidrotehnik d.d. z oznako VHLG. Družba CGP d.d. je tako, od dne 23.09.2015 dalje, imetnica skupaj 125.426 delnic VHLG, kar predstavlja 32,62% vseh delnic družbe Hidrotehnik d.d.

Ljubljana, 06.11.2015

Predsednik uprave: Klemen Zajc