Kranjska stena v Klemenčevem

10 Oktober, 2015

Pritok Bistričice je v vasi Klemenčevo urejen z edinstvenim primerom tradicionalne tehnike urejanja vodotokov s slovenskim geografskim poreklom – kranjsko steno. Z novo pridobitvijo bodo bregovi pritoka ustrezno zaščiteni pred erozijskim delovanjem. Takšna ureditev je skladna tudi s smernicami trajnostnega razvoja, saj upošteva značilnosti lokalnega okolja, ne posega v vodni habitat, ga celo bogati in ne zahteva visokih stroškov vzdrževanja. Izgradnjo kranjske stene v Klemenčevem sta sofinancirala Sklad Si.voda, neodvisni zavod za čiste in zdrave vode, ki ga je ustanovil Si.mobil, in Občina Kamnik. Projektno dokumentacijo sta financirala Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije ter Agencija Republike Slovenije za okolje. Projekt sta s strokovnimi vsebinami in prenosom znanja iz evropskega projekta SedALP podprla Inštitut za vode Republike Slovenije in Hidrotehnik (izvajalec del).

Tehnika urejanja vodotokov, ki povezuje rabo naravnih materialov, kot sta kamen in les, izvira prav iz slovenskih krajev, o čemer govori tudi njeno ime. Kranjska stena je od leta 2013 vpisana v Register žive kulture dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS v skladu z Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine.

Prednosti urejanja vodotokov s kranjsko steno:

  • Učinkovito zmanjšuje erozijsko delovanje voda.
  • Upošteva značilnosti lokalnega okolja.
  • Prilagodi se lokalnemu habitatu ali ga celo bogati.
  • Je izrazito nizko ogljična tehnika.
  • Stroški gradnje in vzdrževanja so nizki.

V Klemenčevem si lahko ogledate primera prečne in vzdolžne kranjske stene za zaščito pred erozijskim delovanjem voda.

p.s.: Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, katere poslanstvo je skrb za zdrave in čiste vode v Sloveniji. Sklad Si.voda je v duhu filozofije Re.misli ustanovil Si.mobil kot samostojno in neodvisno institucijo.

Projekt postavitve kranjske stene so podprli:

Projekt postavitve kranjske stene so podprli:

 

Projekt Sklada Si.voda in občine Kamnik - Kranjska stena v Klemenčevem
Projekt Sklada Si.voda in občine Kamnik - Kranjska stena v Klemenčevem
Projekt Sklada Si.voda in občine Kamnik - Kranjska stena v Klemenčevem
Projekt Sklada Si.voda in občine Kamnik - Kranjska stena v Klemenčevem