Hidrotehnik prenavlja komunalno infrastrukturo na Čopovi ulici v Ljubljani

22 April, 2013

Družba Hidrotehnik je začela s prenovo komunalne infrastrukture na Čopovi ulici na relaciji od Tromostovja do Slovenske ceste. Dela, ki so bila pridobljena na javnem razpisu Mestne občine Ljubljana (MOL), bodo potekala predvidoma štiri mesece vse dni v tednu preko celega dne. Ulica bo v času prenove prehodna v omejenem obsegu.

Obnovitvena dela bodo potekala v več fazah. Zajemala bodo obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, vključno z odcepi hišnih vodovodnih in kanalizacijskih priključkov, ostalih odcepov padavinske kanalizacije in ureditev ulice.

Družba Hidrotehnik bo v prvi fazi izvedla obnovo kanalizacijskega omrežja, ki je bilo na Čopovi ulici zgrajeno že leta 1934, javni vodovod s cevovodi iz litega železa pa leta 1889.

Na tako zahtevnem delovišču bo treba uporabiti vse znanje in pridobljene bogate praktične izkušnje Hidrotehnika iz preteklih del, kar je mogoče doseči z usklajenim timskim delom vseh sodelujočih.

Novica na spletni strani MOL-a: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/82015/detail.html