Breg II: Projekt ureditve sprehajalne poti in pristana na Bregu ob Ljubljanici

28 Maj, 2010

Družba Hidrotehnik d.d. je v aprilu 2010 pričela z izvedbo del ureditve sprehajalne poti in pristana na levem bregu Ljubljanice na Bregu, tj. na področju od Karlovškega mostu do Čevljarskega mostu. Investitor projekta je Mestna občina Ljubljana.

Projekt je nastal po zamislih arhitekta Jožeta Plečnika, ki je želel približati Ljubljanico meščanom s sprehajalnimi potmi ob reki, vendar je bila njegova želja v preteklosti le delno uresničena.

Breg II, kot se projekt imenuje, predstavlja za družbo izjemen izziv, saj ne gre samo za zahtevni strokovni poseg, pač pa predvsem tudi za novo pridobitev mesta Ljubljane, kjer se bodo prebivalci Ljubljane lahko sprehodili tik ob Ljubljanici poleg tega pa se bodo lahko tu vkrcali za vožnjo po Ljubljanici. Projekt bo zaključen v dveh fazah: sprehajalna pot do konca junija 2010 in pristan do konca julija 2010.

 

Breg II
Breg II
Breg II
Breg II
Breg II
Breg II
Breg II
Breg II