Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na povodju reke Soče

06 November, 2012

V noči iz 04.11.2012 na 05.11.2012 so celotno območje porečja zgornje in srednje Soče zajele intenzivne padavine. Po nekaterih podatkih je v Bovcu v manj kot 24 urah padlo več kot 200 mm na kvadratni meter. Teren je bil na celotnem območju že namočen od predhodnih padavin, zato je prišlo do hitrega odtoka padavinske vode v vodotoke. Zaradi izredno velikih pretokov je prišlo do poplavljanja Soče in njenih pritokov.

Že ponoči je hitro pričela naraščati Soča v zgornjem toku; prav tako so hitro naraščali njeni pritoki (Koritnica, Učja, Nadiža, …). Na vodomerni postaji Log Čezsoški na Soči je bil vrh dosežen ob 7:00 zjutraj, ko bil doseženi pretok 439 m3/s. Koritnica je bila najvišja ob 8:00, ko je bil na vodomerni postaji Kal Koritnica zabeleženi pretok 144 m3/s. Tudi Nadiža je dosegla najvišji pretok ob 08:00 uri, ko je bil na VP Potoki zabeleženi pretok 148 m3/s. Poplavni val je nato v dopoldanskem času potoval po toku Soče navzdol. V Solkanu je ob 11:00 pretok Soče presegel 2000 m3/s. V popoldanskem času je v zgornjem Posočju prenehalo intenzivno deževati, zato se je pretok Soče in njenih pritokov počasi začel zmanjševati. Ker je poplavni val še vedno potoval po toku Soče navzdol, je pretok Soče v Solkanu še vedno naraščal in je ob 14:00 znašla 2323 m3/s.

Soča je preplavila cesto pri zaselku Globno (cesta Nova Gorica – Tolmin), cesto med Tolminom in Mostom na Soči (pod Ključem), cesto med Tolminom in Kobaridom (med krožnim križiščem in Tolminom), cesto med Tolminom in Kobaridom pri vtoku Volarije, cesto med Kobaridom in Bovcem pri Podklopci, cesto med Čezsočo in Logom Čezsoškim in cesto med Bovcem in Trento pri Podklancu. Soča je preplavila cestišče pri železniškem mostu dolvodno od HE Ajba. Prav tako je reka Nadiža poplavila cesto med Kobaridom in Robičem.

Večja razlivanja vodotokov izven strug so bila zabeležena na Kobariškem, kjer je poplavila reka Idrija na Kobariškem Blatu. Poplavljena je bila ribogojnica v Kobaridu. Idrija je poplavila tudi kmetijska zemljišča pod naseljem Idrsko. Tu je poplavil tudi vodotok Potočec, ki je na okoliške njive odložil velike količine naplavin. Soča je poplavila kamp v Kanalu. V objektu recepcije je bilo cca. 1 m vode.

Škoda na vodni infrastrukturi bo po prvih grobih ocena velika. Skladno z Zakonom o vodah in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, se izvajajo nujni interventni ukrepi za zmanjšanje škodljivega delovanja voda (čiščenje pretočnih profilov/odmašitev zaprojenih strug, odstarnjevanje čepov iz naplavin in lesenega plavja, porušenih zidov …).

o.p.: Vir podatkov o pretokih: ARSO.

Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode