Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na območju Srednje Save

21 November, 2012

Slovenijo so v nedeljo 4.11. in ponedeljek 5.11.2012 zajele močne padavine, ki so povzročile porast vodotokov na širšem območju države. Na območju srednje Save so narasli predvsem vodotoki na območju hidrosistema Kamniške Bistrice. Sava je dosegla pretok s povratno dobo cca 50 let. Na območju Ljubljanskega barja so se vode razlivale v obsegu pogostih poplav. Poplavljala je Gradaščica v zgornjem toku. Visoke vode so prizadele tudi občino Kostel na hidrosistemu Kolpe.

Do poškodb na vodotokih je prišlo predvsem na območju Kamniške Bistrice in njenih pritokov. Visoke vode so poškodovale strugo Save vzdolž celotnega toka. Na hidrosistemu Ljubljanice je do poškodb prišlo predvsem na porečju Gradaščice. Poškodbe v večjem obsegu so evidentirane tudi v občini Kostel.

 

Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode