Predstavitev rezultatov projekta VODPREG

24 Januar, 2013

Na Zavodu za gradbeništvo (ZAG) je bila 24.01.2013 predstavitev rezultatov raziskovalne naloge "VODPREG - ZEMELJSKE IN BETONSKE VODNE PREGRADE STRATEŠKEGA POMENA V RS". Projekt se je pričel oktobra 2011 in zaključil decembra 2012. Predstavitve se je udeležilo okoli sto ljudi. Predstavniki projektnih partnerjev, med katerimi je bila tudi družba Hidrotehnik, so udeležencem predstavili stanje zemeljskih pregrad v slovenskem prostoru ter potrebne ukrepe za zagotavljanje večje varnosti pregrad in prebivalstva. Projekt je financirala Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR), oziroma Ministrstvo za obrambo RS (MORS).

Hidrotehnik v okviru koncesijske dejavnosti urejanja voda spremlja stanje in izvaja obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture. Obratovanje obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture. Za izvedbo ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda je zagotovljen dežurni. Dežurni se aktivira v času povečane stopnje ogroženosti in spremlja razvoj dogodkov in na objektih vodne infrastrukture izvaja ukrepe za zmanjševanje posledic škodljivega delovanja voda skladno s programom delovanja v času povečane stopnje ogroženosti.

Na vodnem območju srednje Save Hidrotehnik izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture:

 • Zapornice na Ljubljanici: Ambrožev trg in Gruberjev prekop
 • Bokalški jez
 • Zapornica Nova Karlovica na Cerkniškem polju
 • Mehki jez na Bistrici v Ribnici
 • Zadrževalnik Logatec
 • Zadrževalnik Prigorica
 • Zadrževalnik Drtijščica
 • Zapornica na Rinži v Kočevju.

Na območju povodja reke Soče Hidrotehnik izvaja obratovanje na naslednji vodni infrastrukturi:

 • Zadrževalnik Pikolud
 • Zadrževalnik Pikol
 • Jez na Vipavi v Renčah
 • Jez na Vipavi v Šelu
 • Pregrada Vogršček

Povezave:

Opis dogodka na strani MORS/URSZR (s fotografijami):http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=6022

Opis dogodka na strani ZAG (z zaključki projekta v pdf-ju): http://www.zag.si/si/index.php?nav0=home&nav1=novice&id=238