Skupščina delničarjev družbe Hidrotehnik d.d.

25 April, 2019

Na današnji 25.redni skupščini delničarjev družbe Hidrotehnik d.d. so delničarji odločali o izplačilu dividend. Odločili so, da delničarjem izplačajo dividende v višini 2 evra bruto na delnico oziroma 768.944 evrov.

Delničarji so podelili tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 ter imenovali revizijsko družbo BGS-REVIZIJA iz Novega mesta za pooblaščeno revizijsko družbo za naslednja tri leta 2019-2021.