Raziskave in razvoj

Podjetje Hidrotehnik d.d. je izvajalec projekta Mladi raziskovalci iz gospodarstva, pri katerem je kot soizvajalec udeležena tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen projekta je, da mladi raziskovalec z delom na temeljnih raziskavah za potrebe predlagatelja in podpornimi aktivnostmi, ki so potrebne za izvedbo temeljnih raziskav, v času podiplomskega študija pridobi nova temeljna znanja, ki predstavljajo izviren prispevek k znanosti. Tema raziskave je optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka, s čimer želimo prispevati k celostnemu načrtovanju rabe razpoložljivih vodnih virov, s poudarkom na rabi za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.