Projektiranje

Projektantsko službo sestavljajo odlični strokovnjaki, ki so se že izkazali s številnimi referencami.

Naj omenimo le nekaj pomembnejših:

  • na območju srednje Save: Hudournik Srednji graben v Kolovcu, Sanacija Kamniške Bistrice z visokovodnim nasipom v Šmarci, Jez na Rašci pri Trubarjevi domačiji, Sanacija usadov na Savi v Hrastniku, Pregrada v Žejni dolini pri Hotedrščici, Regulacija Reke v Šmartnem pri Litiji;
  • na območju Soče: Ureditev struge Kneže pod Kneškimi Ravnami, Ureditev leve brežine struge Idrijce v Idriji pri Bači, Ureditev hudournika Bela v Vipavi, Ureditev struge Nadiže pod mostom v Podbeli