Gradbeništvo – nizke gradnje

Projekti v izvajanju

Izvedeni projekti

Krajinske in vodnogospodarske ureditve

Izgradnja odpadne in meteorne kanalizacije, vodovoda, ureditev cest po končani gradnji

Izgradnja plinovodnih omrežij

  • Izgradnja plinovodnega omrežja na območju VS 1/7-1 Vinterca 2.faza
  • Izgradnja plinovodnega omrežja na območju Vnanjih Goric

Izgradnja elektro kabelske kanalizacije