Betonarna

  • Nadgraditev regijskega centra zbiranja odpadkov na odlagališču Barje
  • Gradnja novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa letališče Brnik
  • Gradnja poslovno stanovanjskega objekta Kamnik