Zavarovanje zajede Save pod naseljem Brinje

28 September, 2018

Hidrotehnik v sklopu sanacijskih del izvaja zavarovanje obsežne erozijske zajede levega brega Save pod naseljem Brinje. Zgrajene so štiri jezbice – »odbijači« iz kamnite zložbe, ki bodo na tem odseku v času visokih voda preusmerjale matico vodotoka z največjimi hitrostmi od brežine stran proti sredini vodotoka.

V teku je tudi izvedba obsežnih ozelenitvenih del kot dodatna protierozijska zaščita na najbolj izpostavljenih mestih. Jezbice so izvedene na medsebojnih razdaljah cca. 50 m, od brežine približno pravokotno na smer vodnega toka, po višini pa s svojim efektivnim delom segajo do polovice višine brežine. V zgornji del brežine med jezbicami in zemljatim odlomnim robom na vrhu se ni posegalo zaradi zaščitenega habitata lastovk breguljk; spodnji del brežin med jezbicami pa je zasut s prodom.

Ob dejstvu, da je bila Sava na tem odseku že pred več kot stotimi leti (še v času »Avstro-Ogrske«) regulirana in zožana na ca. 45 m širine, se v zadnjih letih s premišljenimi posegi Savi uspešno omogoča, da na tem odseku postopoma razširja svojo strugo – prvenstveno na desnem bregu. Na saniranem odseku pa je bilo treba preprečiti, da bi se Sava še naprej erozijsko zajedala v levo brežino. Izbran je bil ukrep, ki poleg varovalne funkcije v kar največji meri omogoča ohranitev in ponovno vzpostavitev ugodnih habitatnih pogojev za rastlinske in živalske vrste.

Sava Brinje
Sava Brinje
Sava Brinje
Sava Brinje
Sava Brinje
Sava Brinje
Sava Brinje
Sava Brinje