OBJAVA O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

26 September, 2016

Na podlagi četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), družba HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, obvešča javnost o:

1. prejetem pisnem obvestilu s strani družbe CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, da je slednja dne 22.09.2016 pridobila 34.702 delnic družbe Hidrotehnik d. d. z oznako VHLG. Družba CGP d. d. je tako, od dne 22.09.2016 dalje, imetnica skupaj 160.128 delnic VHLG, kar predstavlja 41,65 % vseh delnic družbe Hidrotehnik d. d,

2. prejetem pisnem obvestilu s strani družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, da je slednja dne 22.09.2016 pridobila 165.948 delnic družbe Hidrotehnik d. d. z oznako VHLG. Družba PERSPEKTIVA FT d.o.o. je tako, od dne 22.09.2016 dalje, imetnica skupaj 165.948 delnic VHLG, kar predstavlja 43,16 % vseh delnic družbe Hidrotehnik d. d.

 

Ljubljana, 26.09.2016

Predsednik uprave:

Klemen Zajc