OBJAVA O PRIPOJITVI DRUŽBE PERSPEKTIVA DZU d.o.o.

20 Januar, 2017

Družba HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana obvešča javnost o prejetem pisnem obvestilu s strani družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o., da se je družba PERSPEKTIVA DZU, upravljanje podjetij in poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana pripojila k družbi PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Pripojitev družbe PERSPEKTIVA DZU, d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 13.01.2017, s tem dnem je prevzemna družba PERSPEKTIVA FT d.o.o. kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe, ki je zaradi izvedbe pripojitve prenehala.
Glede na navedeno sta glavna delničarja od vključno dne 13.01.2017 družba PERPEKTIVA FT d.o.o. in družba CGP d. d.
 
 
Ljubljana, 20.01.2017
 
 
                                                                                         Predsednik uprave:
                                                                                             Klemen Zajc