HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE STRŽEN

01 September, 2017

HIDROTEHNIK kot partner sodeluje v projektu LIFE STRŽEN – "Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo dela struge Stržena". Osrednji cilj projekta, ki poteka pod projektnim vodstvom Notranjskega regijskega parka, je obnova dela struge Stržena na Cerkniškem jezeru, kar bo imelo pozitivne učinke na vodno dinamiko presihajočega jezera ter rastlinske in živalske združbe. Ostali partnerji so: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije. Več: https://lifestrzen.blogspot.si/ in http://life.notranjski-park.siLIFE je mehanizem, ki podpira in financira okoljske in naravovarstvene projekte ter projekte, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb.

Cerkniško jezero je eno največjih presihajočih jezer v Evropi.
Ko je polno, je Cerkniško jezero največje jezero v Sloveniji.
Danes je Cerkniško jezero, skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še za Natura 2000 območje.
Jezero, ki izginja in se spet pojavlja, ob vsakem obisku kaže drugačen videz
V začetku 20. stoletja so z željo osušitve Cerkniškega jezera regulirali 14 km vodotokov.
Najobsežnejši poseg je bil izveden na Strženu, glavnem vodotoku Cerkniškega jezera. Dvojni meander v Ključih je bil zasut, Stržen pa speljan v kanal.
Najzahtevnejša naloga projekta LIFE STRŽEN je obnova struge Stržena, ki bo podaljšana za 1,5 km.
Z obnovo struge bo povečan habitat zaščitene ptice bobnarice, z vzpostavitvijo mirne cone pa bodo razmere za njeno uspešno gnezdenje še izboljšane.