HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

20 April, 2018

V okviru izvajanja javne službe na področju urejanja voda in pod nadzorom Direkcije za vode Republike Slovenije, Hidrotehnik izvaja vzdrževalna dela na pragovih Kamniške Bistrice na območju med Kamnikom in Stranjami. Kamniška Bistrica je na tem odseku urejena z nizom 22 prečnih objektov - pragov, ki umirjajo njen hudourniški značaj, preprečujejo nenadzorovano poglabljanje in bočno erozijo ter vzdržujejo vzdržno, dinamično premeščanje plavin.

Obseg sanacije posameznega pragu je odvisen od stopnje poškodovanosti in njegove vloge v nizu objektov, pri čemer se v največji možni meri poskuša tudi izboljšati prehodnost pragov za ribe. Načeloma se porušeni stari betonski sklopi nadomeščajo z grobim zidom iz kamna v betonu, v sklopu del pa se vzpostavljajo tudi posebne prelivne sekcije za koncentracijo nizkih pretokov in rešitve za ustrezno oblikovanje tolmunov.

Ministrstvo za okolje in prostor za sanacijska dela po poplavah na Kamniški Bistrici namenja znaten delež sredstev. Nekaj pragov na spodnjem odseku nad Kamnikom je bilo urejenih že v preteklih letih, sedaj se ureja pragove v območju jezu pri kompleksu bivše smodnišnice (odsek ob KIK-Kemična industrija Kamnik) preostali pragovi pa bodo prišli na vrsto, ko bodo zagotovljena dodatna sredstva.

Jez jezu pri kompleksu bivše "smodnišnice" (odsek ob KIK-Kemična industrija Kamnik)
Obnovljen talni prag na Kamniški Bistrici na odseku ob bivši "smodnišnici"
Obnovljen stopenjski prag na Kamniški Bistrici s sekcijskim prelivom za nizke vode, tolmunom
Naravno oblikovane sipine, ki ne vplivajo bistveno na škodljivo delovanje voda, se ohranjajo; prav tako posamezne skalne "samice", ki prispevajo k razgibanosti vodnega toka
Obnovljen prag na Kamniški Bistrici na odseku ob bivši "smodnišnici"
Obnovljen prag na Kamniški Bistrici na odseku ob bivši "smodnišnici"
Prag na Kamniški Bistrici na odseku ob bivši "smodnišnici"
Prag na Kamniški Bistrici na odseku ob bivši "smodnišnici"