Družba Hidrotehnik se je vključila v izvajanje zimske službe

22 November, 2012

Družba Hidrotehnik se je vključila v opravljanje storitev zimske službe 2012/2013 na širšem območju Ljubljane na podlagi načrta zimske službe in sicer z vozili, stroji in delavci za strojno in ročno odstranjevanje snega in posipanje s posipnimi materiali proti poledici.

Za ta namen se je Hidrotehnik ustrezno usposobil in opremil z opremo za izvajanje pluženja in posipavanja cest in peščevih površin ter kolesarskih stez v skladu z vsebino Protokola za izvajanje zimske službe.

 

Zimska služba
Zimska služba
Zimska služba
Zimska služba
Zimska služba
Zimska služba
Zimska služba
Zimska služba