Novice

Obnovljena hudourniška pregrada na Prosci nad Dolenjo vasjo

31 Maj, 2013

Obnovljena hudourniška pregrada na Prosci nad Dolenjo vasjo

Družba Hidrotehnik je v okviru izvajanja javne vodnogospodarske službe na povodju srednje Save obnovila staro betonsko ustalitevno-zaplavno pregrado na hudourniku Prosca nad Dolenjo vasjo. Z obnovo je ohranjena in izboljšana funkcionalnost objekta.

Pregrada s stopnjo 2,5 m je bila zgrajena pred približno 50 leti zaradi stabilizacije hudourniške struge, ki je ogrožala cesto Dolenja vas - Horjul in za zaustavljanje plavin, ki so se odlagale na ravninskem iztočnem odseku in povzročale poplavljanje Dolenje vasi.

Več...

Hidrotehnik prenavlja komunalno infrastrukturo na Čopovi ulici v Ljubljani

22 April, 2013

Hidrotehnik prenavlja komunalno infrastrukturo na Čopovi ulici v Ljubljani

Družba Hidrotehnik je začela s prenovo komunalne infrastrukture na Čopovi ulici na relaciji od Tromostovja do Slovenske ceste. Dela, ki so bila pridobljena na javnem razpisu Mestne občine Ljubljana (MOL), bodo potekala predvidoma štiri mesece vse dni v tednu preko celega dne. Ulica bo v času prenove prehodna v omejenem obsegu.

Obnovitvena dela bodo potekala v več fazah. Zajemala bodo obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, vključno z odcepi hišnih vodovodnih in kanalizacijskih priključkov, ostalih odcepov padavinske kanalizacije in ureditev ulice.

Več...

Hidrotehnik gradi kanalizacijski sistem in obnavlja vodovodno omrežje v občini Pivka

18 April, 2013

Hidrotehnik gradi kanalizacijski sistem in obnavlja vodovodno omrežje v občini Pivka

Družba Hidrotehnik skupaj s partnerji CGP iz Novega mesta in družbo Grafist iz Kopra gradi kanalizacijski sistem v aglomeraciji Pivka. Do leta 2015 je predvidena izgradnja prek 12 km kanalizacije z 8 črpališči. Po izgradnji celotnega sistema kanalizacije je predvideno, da bo priključenost na odvajanje in čiščenje odpadnih vod 100%. Investicija se izvaja v okviru projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) - izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka".

Več...

Hidrotehnik nadaljuje z obnavljanjem kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Vinterci III. faza v Mestni občini Ljubljana

18 April, 2013

Hidrotehnik nadaljuje z obnavljanjem kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Vinterci III. faza v Mestni občini Ljubljana

Družba Hidrotehnik nadaljuje z izgradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in ureditvami cestišča na območju mestne občine Ljubljane na Rudniku. Zaradi del bo predvidoma do 25. aprila 2013 zaprta Pot na Orle. Obvoz je označen.

Dela bodo v nadaljevanju potekala po Dolenjski cesti in ulicah Rudnik I., II. in III.. Poleg izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda se bo izvajala izgradnja elektrokabelske kanalizacije, javne razsvetljave in telekomunikacijskega voda do predvidoma 3.10.2013.

 

Več...

Strani