Novice

Obnovljena hudourniška pregrada na Prosci nad Dolenjo vasjo

31 Maj, 2013

Obnovljena hudourniška pregrada na Prosci nad Dolenjo vasjo

Družba Hidrotehnik je v okviru izvajanja javne vodnogospodarske službe na povodju srednje Save obnovila staro betonsko ustalitevno-zaplavno pregrado na hudourniku Prosca nad Dolenjo vasjo. Z obnovo je ohranjena in izboljšana funkcionalnost objekta.

Pregrada s stopnjo 2,5 m je bila zgrajena pred približno 50 leti zaradi stabilizacije hudourniške struge, ki je ogrožala cesto Dolenja vas - Horjul in za zaustavljanje plavin, ki so se odlagale na ravninskem iztočnem odseku in povzročale poplavljanje Dolenje vasi.

Več...

Hidrotehnik prenavlja komunalno infrastrukturo na Čopovi ulici v Ljubljani

22 April, 2013

Hidrotehnik prenavlja komunalno infrastrukturo na Čopovi ulici v Ljubljani

Družba Hidrotehnik je začela s prenovo komunalne infrastrukture na Čopovi ulici na relaciji od Tromostovja do Slovenske ceste. Dela, ki so bila pridobljena na javnem razpisu Mestne občine Ljubljana (MOL), bodo potekala predvidoma štiri mesece vse dni v tednu preko celega dne. Ulica bo v času prenove prehodna v omejenem obsegu.

Obnovitvena dela bodo potekala v več fazah. Zajemala bodo obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, vključno z odcepi hišnih vodovodnih in kanalizacijskih priključkov, ostalih odcepov padavinske kanalizacije in ureditev ulice.

Več...

Strani