Novice

Objava o pridobitvi več kot četrtine delnic VHLG

06 November, 2015

Na podlagi četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), družba HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, obvešča javnost o prejetem pisnem obvestilu s strani družbe CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, da je slednja dne 23.09.2015 pridobila 45.000 delnic družbe Hidrotehnik d.d. z oznako VHLG. Družba CGP d.d.

Več...

Hidrotehnik zgradil kranjski steni na Blatnici v Klemenčevem

22 Oktober, 2015

Hidrotehnik zgradil kranjski steni na Blatnici v Klemenčevem

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je skupaj z državnim sekretarjem Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in predsednikom Strokovnega sveta Sklada Si.voda dr. Mitjo Bricljem, direktorico Sklada Si.voda Ireno Zupančič Cimerman in s predsednikom uprave podjetja Hidrotehnik d.d. Klemnom Zajcem s slavnostnim prerezom traku odprl in namenu predal novo kranjsko steno, ki ščiti bregove Blatnice, pritoka Bistričice v Klemenčevem, in, najpomembnejše, prebivalcem tega območja zagotavlja večjo varnost in višjo kakovost življenja.

Več...

Kranjska stena v Klemenčevem

10 Oktober, 2015

Kranjska stena v Klemenčevem

Pritok Bistričice je v vasi Klemenčevo urejen z edinstvenim primerom tradicionalne tehnike urejanja vodotokov s slovenskim geografskim poreklom – kranjsko steno. Z novo pridobitvijo bodo bregovi pritoka ustrezno zaščiteni pred erozijskim delovanjem. Takšna ureditev je skladna tudi s smernicami trajnostnega razvoja, saj upošteva značilnosti lokalnega okolja, ne posega v vodni habitat, ga celo bogati in ne zahteva visokih stroškov vzdrževanja.

Več...

Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica

06 Marec, 2015

Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica
Hidrotehnik je na podlagi uspešne prijave na javno naročilo občine Škofljica zvedel projekt "Protipoplavna ureditev ob brežinah Škofeljščice", v sklopu izgradnje doma starejših občanov Škofljica. Občina Škofljica se je namreč v letu 2014 odločila, da pristopi k celoviti rešitvi, ki bi zagotavljala poplavno varnost v primeru pojava 100-letnih vod na celotnem odseku Škofeljščice skozi Škofljico. Osnovni element izvedene rešitve je suhi zadrževalnik z zaporničnim objektom. Z zapornicami je možno zelo natančno regulirati pretok vode in s tem optimalno izkoristiti razpoložljivi zadrževalni volumen. Umestitev nasipa zadrževalnika v prostor pa je pogojevala predvsem možnost posega na zasebna zemljišča.

Več...

Strani