Novice

Direktor družbe Hidrotehnik d.d. Martin Plut postal član Upravnega odbora Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)

09 Maj, 2011

Na volitvah organov za Upravni odbor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) za naslednje mandatno obdobje 2011-2015, je bil na volitvah dne 9.5.2011 med kandidati za srednje velika podjetja izbran direktor družbe Hidrotehnik d.d. Martin Plut. Novi člani Upravnega odbora ZGIGM so navedeni na spletnih straneh GZS.

Več...

Udeležba na 40. Zimskih športnih igrah vodarjev

12 Marec, 2011

Udeležba na 40. Zimskih športnih igrah vodarjev

Dne 12.3.2011 so bile na Mariborskem Pohorju – Arehu organizirane 40. zimske športne igre vodarjev, ki so se jih udeležili tudi zaposleni družbe Hidrotehnik d.d.

Posamezniki, ki so dosegli zmagovalne stopničke:

  • Bernarda Lap 1. mesto v VSL - kategorija nad 50 let
  • Franko Šadl 2. mesto v VSL – kategorija 40 do 49 let
  • Marjan Smrkolj 2. mesto DESKANJE NA SNEGU
  • Špela Jeriček Lakota 1. mesto TEK – kategorija do 29 let

 

Več...

Izgradnja komunalne infrastrukture Brdo-jug

11 Februar, 2011

Izgradnja komunalne infrastrukture Brdo-jug

Dne 11.02.2011 je bila podpisana pogodba z investitorjem MOL o gradnji javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci.

V sklopu objekta bomo izvajali sanitarno in meteorno kanalizacijo, vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, podporne zidove iz lomljenca v betonu, zadrževalnik meteornih voda, elektro in telefonsko omrežje ter cestno omrežje.

 

Več...

Strani