Novice

Sanacijska dela na hudourniku v občini Zagorje

08 November, 2011

Sanacijska dela na hudourniku v občini Zagorje

V okviru sanacijskega programa po poplavah 2010 je družba Hidrotehnik d.d. septembra 2011 v Občini Zagorje ob Savi pričela s sanacijo del hudournika Kotredeščica v Znojilah. Sanacija obsega dela v zgornjem toku hudournika v skupni dolžini 800 m. Hudournik Kotredeščica je med vsemi hudourniki v Zasavju v neurjih v zadnjih letih povzročil največ škode.

Na tem območju je družba Hidrotehnik d.d. zgradila 27 večstopenjskih pregrad, na več odsekih uredila zavarovanje brežin ter izvedla ustrezno ureditev prepustov pod gozdno cesto.

Več...

Zaključek izgradnje komunalne infrastrukture v Topolah

23 September, 2011

Zaključek izgradnje komunalne infrastrukture v Topolah

V vasi Topole pri Mengšu je bila dne 23.9.2011 slavnostna otvoritev komunalne infrastrukture, ceste in protipoplavnega zidu v Topolah, kar vse je zgradila družba Hidrotehnik d.d. Dela so obsegala izgradnjo celotne komunalne infrastrukture: kanalizacijo, vodovod, plin, elektriko in zunanjo razsvetljavo. Poleg tega je projekt obsegal tudi ureditev vseh uličic in cesto, ki poteka skozi Topole, zgrajen pa je tudi nov protipoplavni zid proti reki Pšati, ki teče mimo vasi in pogosto poplavlja.

Več...

Minister za okolje dr. Roko Žarnić na zaključku sanacije v Mirnu

14 September, 2011

Minister za okolje dr. Roko Žarnić na zaključku sanacije v Mirnu

Na območju Mirna na vipavskem so septembrske poplave 2010 poškodovale 119 stanovanjskih in drugih objektov, škode je bilo za več kot 1,3 milijona evrov na objektih in drugi infrastrukturi, na vodni infrastrukturi pa je bila škoda ocenjena na 3,5 miljona evrov.

Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić si je dne 14.9.2011 v Mirnu ogledal zaključevanje sanacijskih posegov na strugi reke Vipave, ki ga izvaja družba HIDROTEHNIK d.d..

Več...

Strani