Projektiranje

Projektiranje rešitev na področju izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja voda kot tudi projektiranje za vse vrste nizkih gradenj je v družbi Hidrotehnik d.o.o. organizirano na vrhunski ravni in s ciljem zagotavljanja sodobnih in kakovostnih rešitev. Projektiranje hidrotehničnih del je organizirano tako v Ljubljani kot tudi v Novi Gorici. Projektantsko službo sestavljajo odlični strokovnjaki, ki so se že izkazali s številnimi referencami.

Naj omenimo le nekaj pomembnejših:

  • na območju srednje Save: Hudournik Srednji graben v Kolovcu, Sanacija Kamniške Bistrice z visokovodnim nasipom v Šmarci, Jez na Rašci pri Trubarjevi domačiji, Sanacija usadov na Savi v Hrastniku, Pregrada v Žejni dolini pri Hotedrščici, Regulacija Reke v Šmartnem pri Litiji;
  • na območju Soče: Ureditev struge Kneže pod Kneškimi Ravnami, Ureditev leve brežine struge Idrijce v Idriji pri Bači, Ureditev hudournika Bela v Vipavi, Ureditev struge Nadiže pod mostom v Podbeli