Dejavnosti

Družba Hidrotehnik d.o.o. je specializirana za področje nizkih gradenj in hidrogradnjo ter urejanje voda. Na podlagi pridobljene koncesije opravlja tudi gospodarsko javno službo na področju osrednje Save in Soče, ki obsega vzdrževalna dela na vodotokih in odpravo posledic neurij ter poplav. Družba ima lastno betonarno za proizvodnjo betonskih mešanic, železokrivnico, mehanične delavnice in lastno gradbeno mehanizacijo. Z lastno projektno dejavnostjo naročnikom zagotavlja sodobno zasnovane rešitve, kjer sta načrtovanje in izvedba vedno v sožitju z naravo in okoljem. V zadnjem času veliko energije posveča razvojnim aktivnostim in vključevanju v evropske projekte na področju urejanja voda.