September 2020

Hidrotehnik ob Vipavi zgradil protipoplavni zid na območju Miren - Grabec

09 September, 2020

Hidrotehnik ob Vipavi zgradil protipoplavni zid na območju Miren - Grabec

Hidrotehnik je zgradil PROTIPOPLAVNI ZID NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«. Naročnik in sofinancer (1/3) del je bila OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA. Ta projekt ima podporo čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več...