Junij 2019

Sanacija in rekonstrukcija zadrževalnika Podutik na Glinščici

17 Junij, 2019

Sanacija in rekonstrukcija zadrževalnika Podutik na Glinščici

Za naročnika, Mestno občino Ljubljana, je Hidrotehnik v letu 2019 izvedel sanacijo suhega zadrževalnika in rekonstrukcijo iztočnega objekta zadrževalnika nad Podutiško cesto na Glinščici. S tem je izboljšana poplavna varnost na območju zadrževalnika, poplavne razmere dolvodno pa se ne poslabšujejo.

Več...