Januar 2019

Spremljanje naravnega širjenja struge Save pri Šentjakobu

04 Januar, 2019

Spremljanje naravnega širjenja struge Save pri Šentjakobu

V sodelovanju z UL BF Oddelkom za gozdarstvo smo opravili snemanje s kopterjem na območju struge reke Save pri Šentjakobu. Spremljanje in čim boljše razumevanje naravnih erozijskih procesov, sprememb rečnega režima in delovanja zgrajenih usmerjevalnih ureditev je ključnega pomena za ustrezno načrtovanje in izvajanje bodočih vzdrževalnih del in ureditev.

Več...