April 2018

HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

20 April, 2018

HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

V okviru izvajanja javne službe na področju urejanja voda in pod nadzorom Direkcije za vode Republike Slovenije, Hidrotehnik izvaja vzdrževalna dela na pragovih Kamniške Bistrice na območju med Kamnikom in Stranjami. Kamniška Bistrica je na tem odseku urejena z nizom 22 prečnih objektov - pragov, ki umirjajo njen hudourniški značaj, preprečujejo nenadzorovano poglabljanje in bočno erozijo ter vzdržujejo vzdržno, dinamično premeščanje plavin.

Več...