Februar 2018

Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

05 Februar, 2018

Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

Hidrotehnik je v drugi polovici leta 2017 skupaj s podizvajalcem Nivo EKO uredil hudourniško območje hudournika Jepihovec, ki je bilo v ujmi 2016 povsem razdejano. Dela so bila izvedena v okviru izvajanja sanacijskih ukrepov na območju porečja Savinje, financiranega s strani države.

Več...