Januar 2018

Rekonstrukcijska dela na ljubljanskem cestnem omrežju

07 Januar, 2018

Rekonstrukcijska dela na ljubljanskem cestnem omrežju

Družba Hidrotehnik d.d. je kot partner v konzorciju z družbo KPL d.d. pričela z izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico«. V okviru predmeta javnega naročila se bodo izvedli rekonstrukcijski ukrepi na cestnem omrežju v območju obdelave za zagotavljanje tekočega odvijanja prometa.

V sklopu projekta je predvidena:

Več...