Junij 2014

Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

18 Junij, 2014

Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

V sklopu mednarodne pomoči Bosni in Hercegovini je med 28.05. in 14.06. v Sarajevu, kot del mednarodne skupine za oceno posledic in pripravo poročila za sanacije razmer po katastrofalnih poplavah 2014 (poročilo "PDNA" - "Post-Dissaster-Needs-Assessment"), aktivno deloval naš sodelavec Jože Papež, pripadnik Civilne Zaščite. V mednarodni skupini, ki so jo kot strokovno pomoč poslali EU, Združeni narodi in Svetovna banka, je sodeloval kot strokovnjak za varstvo pred poplavami, hudourniki in erozijo. Strokovnjaka je Slovenija nominirala prek Mehanizma civilne zaščite EU na zaprosilo Bosne in Hercegovine. Med številnimi prijavljenimi je bil izbran skupaj s tremi strokovnjaki iz Velike Britanije. Tudi po preteku misije Hidrotehnik izvaja dodatno strokovno pomoč na področju varstva pred hudourniki in erozijo.
Osnutek poročila PDNA o posledicah poplav in predlogov za takojšnjo, srednjeročno in dolgoročno sanacijo in obnovo je bil prestavljen v Sarajevu (skupna predstavitev: Vlada BiH, EU, Združeni narodi - USAID in Svetovna banka). Dokument se je pripravljal na osnovi uveljavljene metodologije Svetovne banke (https://gfdrr.org/PDNA). Pri ocenjevanju neposredne in posredne škode je sodelovalo prek 100 predstavnikov iz vse države, iz različnih institucij (od lokalnih skupnosti, občin, kantonov, do nivoja entitet in državnih organov). PDNA poročilo je osnovni pogoj za izvedbo donatorske konference v začetku julija, na kateri lahko vlada BiH pričakuje dodatno mednarodno pomoč in ugodne kredite za obnovo in razvoj. Uradna ocenjena skupna škoda znaša 2 milijarde evrov. Končno poročilo je na spletni strani Svetovne banke.

Več...