Januar 2012

Projekt izgradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca

27 Januar, 2012

Projekt izgradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca

Projekt izgradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca pomeni enega večjih projektov na področju urejanja vodotokov srednje Save in hkrati tudi pomemben referenčni objekt za družbo Hidrotehnik d.d., ki je z investitorjem INFRA d.o.o. iz Leskovca pri Krškem sklenila pogodbo, katere predmet je izgradnja prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca.

Več...