November 2011

Prenova Grudnovega nabrežja in Prul – 1. faza

24 November, 2011

Prenova Grudnovega nabrežja in Prul – 1. faza

Družba Hidrotehnik d.d. je konec meseca avgusta 2011 pričela z deli pri prenovi Grudnovega nabrežja na Prulah v Ljubljani - 1. faza.

Dela so zajemala celotno obnovo desnega brega reke Ljubljanice na tem območju v dolžini 300 m. Družba Hidrotehnik d.d. je očistila celotno površino kamnite obloge struge reke Ljubljanice. Nad to kamnito oblogo je sedaj urejena nova pešpot z novimi klopcami, ki so postavljene tudi na zgornji strani brežine.

Več...

Sanacija brežine potoka Medija v Zagorju

21 November, 2011

Sanacija brežine potoka Medija v Zagorju

V okviru koncesijske pogodbe dodeljene s strani Ministrstva za okolje in prostor je družba Hidrotehnik d.d. septembra 2011 v Občini Zagorje ob Savi pričela s sanacijo brežin potoka Medija v območju industrijske cone Kisovec – Zagorje.

Na odseku skupne dolžine 620 m so bile poškodovane brežine in prečni objekti. Sanacijska dela so obsegala vzpostavitev talnih pragov, zavarovanje brežin s kamnom, posekavo grmovja in dreves ter odstranitev sipine. Končni cilj sanacije je boljša prevodnost rečne struge in širjenje pretočnega profila.

Več...

Novo kanalizacijsko omrežje v občini Cerklje na Gorenjskem bo gradila družba Hidrotehnik d.d.

21 November, 2011

Novo kanalizacijsko omrežje v občini Cerklje na Gorenjskem bo gradila družba Hidrotehnik d.d.

Dne 21. septembra 2011 je Občina Cerklje javnosti predstavila nove infrastrukturne projekte, ki bodo bistveno izboljšali kvaliteto prebivalcev občine. Vsebinski predstavitvi projektov je sledilo slavnostno podpisovanje pogodb, in sicer: Direktor podjetja Hidrotehnik d.d., g. Martin Plut, Župan Občine Cerklje, g. Franc Čebulj in direktor podjetja CP Ljubljana, g. Stanko Petrič (od leve proti desni) so predstavili projekte.

Več...

Sanacija pregrade Žejna dolina - Hotedrščica

15 November, 2011

Sanacija pregrade Žejna dolina - Hotedrščica

V poplavah leta 2010 je bila v Občini Logatec močno poškodovana pregrada Žejna dolina – Hotedrščica.

V okviru koncesijske pogodbe dodeljene s strani Ministrstva za okolje in prostor je sanacijo pregrade izvedla družba Hidrotehnik d.d.. Sanacijska dela so se pričela 12. julija 2011 in so obsegala izgradnjo pregrade v širino 38,80 m, skupna višina pregrade pa znaša 5,90 m.. Nova pregrada je bila izvedena v kamnu in armiranem betonu. Dela so bila zaključena 22. avgusta 2011.

Slavnostna otvoritev novo zgrajene vodne pregrade je bila 15. septembra 2011.

Več...

Sanacijska dela na hudourniku v občini Zagorje

08 November, 2011

Sanacijska dela na hudourniku v občini Zagorje

V okviru sanacijskega programa po poplavah 2010 je družba Hidrotehnik d.d. septembra 2011 v Občini Zagorje ob Savi pričela s sanacijo del hudournika Kotredeščica v Znojilah. Sanacija obsega dela v zgornjem toku hudournika v skupni dolžini 800 m. Hudournik Kotredeščica je med vsemi hudourniki v Zasavju v neurjih v zadnjih letih povzročil največ škode.

Na tem območju je družba Hidrotehnik d.d. zgradila 27 večstopenjskih pregrad, na več odsekih uredila zavarovanje brežin ter izvedla ustrezno ureditev prepustov pod gozdno cesto.

Več...