November 2012

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na območju Srednje Save

21 November, 2012

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na območju Srednje Save

Slovenijo so v nedeljo 4.11. in ponedeljek 5.11.2012 zajele močne padavine, ki so povzročile porast vodotokov na širšem območju države. Na območju srednje Save so narasli predvsem vodotoki na območju hidrosistema Kamniške Bistrice. Sava je dosegla pretok s povratno dobo cca 50 let. Na območju Ljubljanskega barja so se vode razlivale v obsegu pogostih poplav. Poplavljala je Gradaščica v zgornjem toku. Visoke vode so prizadele tudi občino Kostel na hidrosistemu Kolpe.

Več...

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na povodju reke Soče

06 November, 2012

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na povodju reke Soče

V noči iz 04.11.2012 na 05.11.2012 so celotno območje porečja zgornje in srednje Soče zajele intenzivne padavine. Po nekaterih podatkih je v Bovcu v manj kot 24 urah padlo več kot 200 mm na kvadratni meter. Teren je bil na celotnem območju že namočen od predhodnih padavin, zato je prišlo do hitrega odtoka padavinske vode v vodotoke. Zaradi izredno velikih pretokov je prišlo do poplavljanja Soče in njenih pritokov.

Več...